dimecres, 20 d’octubre de 2010

LITERATURA I TERRITORI A INTERNET

(Imatge: Kepa Castro)

Ja fa uns anys que des de llocs i iniciatives diverses hi ha obert un procés de reelaboració de l'imaginari del país. I la literatura, que va ser decisiva en els temps de la Renaixença, es recrea i reformula noves visions, nous itineraris que ens arrelen i alhora contribueixen a fer-nos sentir la universalitat des de cadascun d'aquests espais que posseïm per la paraula i que s'alliberen, així, de la indiferència d'aquells no-espai on l'ésser es dilueix.
La xarxa contribueix al coneixement de la literarura i del territori amb treballs com Un viatge literari per les comarques de Catalunya;Endrets, vinculat al projecte de la Geografia literària dels Països Catalans, que de moment ens permet accedir a textos relacionats amb les comarques de Barcelona; l'Atles literari de les terres de Girona; el Mapa Literari d'Espais Escrits i ara també, centrat en la poesia com a gènere, l'itinerari territori a Viu la poesia.
De moment, Viu la poesia, incorpora en la secció esmentada vint-i-dos textos amb propostes didàctiques que ens aproximen a l'experiència poètica i que pretenen estimular el coneixement en un sentit ampli. En les confluències ebrenques llegirem Hèctor Moret, Joan Perucho, Andreu Carranza, August Bover, Gerard Vergés...