diumenge, 7 de març de 2010

Mapes conceptuals: segles XVII-XVIII

Amb les dos hores de classe setmanal al batxillerat no hem trobat una millor solució que intentar repartir-nos el tractament del temari amb el departament de castellà. Així, en relació al segles XVI-XVIII, a català aprofitem per tractar el tema de la bellesa i la mort a partir del rector de Vallfogona "A una bella dama que es pentinava...", comentem el concepte de Decadència i els proposo de fer uns esquemes a partir de les eines que ofereix internet.
El curs passat van utilitzar Cmaps, enguany alguns, més aviat pocs, han deixat la seua síntesi a mindmeister , altres, la majoria, han optat per Xmind. Per treballar-lo i veure'n els resultat cal instal·lar-se el programa, amb alguna limitació podem veure l'enllaç que permet generar a internet. En deixo algun exemple: R.P. , C.B, I.S.